Čistenie starých phrdzavých palivových nádraží

mechanické alebo chemické odstraňovanie hrdze z vnútra palivovej nádrže s vyliatím špeciálnou epoxidovou benzínu odolnou hmotou.

pred čistením

Vyčistená